LastbalanseringAnvänd all

tillgänglig effekt

En utmaning i en befintlig fastighet är ofta att den tillgängliga effekten är begränsad. Lastbalansering säkerställer att den lokala strömmen optimerar laddningen för bilarna. De uppkopplade laddboxarna utvärderas kontinuerligt och anpassas så att strömmen fördelas på bästa sätt mellan bilarna.
Smart laddning

Full kraft för alla bilar 


Lastbalansering maximerar tillgången på el till varje bil. När en bil har laddat klart eller kopplas från laddstationen fördelas den tillgängliga strömmen mellan övriga bilar. De avancerade lastbalanseringsprodukterna tar hänsyn till fastighetens tillfälliga förbrukning för att kunna utnyttja all tillgänglig effekt till de anslutna bilarna.