Investeringsstöd

Ta del av statens subventionering till laddboxar

Bidraget kan ges till företag, flerbostadshus såsom bostadsrättsföreningen och andra organisationer för installation av laddningsstationer som används av dem själva såsom laddpunkter till en bostadsrättsförenings medlemmar, på ett företags personalparkering eller för företagsfordon. 

wallbe hjälper er gärna att söka investeringsstödet, kontakta oss


Hur mycket laddningsstöd får ni?

Ett engångsbelopp med högst 50 procent av de bidragsberättigade kostnaderna, dock högst 15 000 kr per laddningspunkt. Bidraget gäller åtgärder som gjorts tidigast 2019-07-15 och ansökan om bidrag måste skickas in senast sex månader efter att installationsarbetet har slutförts. Staten har en begränsad budget men har du blivit beviljad laddningsstöd så får du pengarna när du redovisar.

Läs mer på Naturvårdsverketssida