Back end

Övervakning och kontroll av laddstationer - wallbe Cloud

Det smartaste systemet för smart mobilitet

Använd wallbe Clouds onlineportal för att styra och övervaka dina laddningsstationer. Systemet är också lämpligt för användaradministration, så det kan användas för ett brett utbud av olika applikationer och affärsmodeller. En smartphone-app informerar användarna om respektive platser i de anslutna laddningsstationerna och erbjuder särskilt smidig kontroll över laddningsprocessen. wallbe Cloud är en extremt mångsidig lösning för administration av laddningsstationer och centraliserad kontroll av laddningsnätet.
Laddstationshantering
Systemet möjliggör så att operatörerna kan styra och övervaka sitt laddningsnät. Lättnavigerade instrumentpaneler visar ett brett utbud av information om aktuell status för varje enskild laddpunkt. I händelse av funktionsfel skickas ett felmeddelande direkt till operatören.
Konsumtion och kostnadskontroll
Varje laddningsprocess vid en ansluten laddningsstation dokumenteras noggrant i wallbe Cloud; detta inkluderar inte bara laddningstid och varaktighet, men också det faktiska antalet kW-timmar som är förbrukat. I systemet kan ett pris tilldelas denna konsumtion så att användarna redan har en fullständig överblick över kostnaderna medan de laddas. I samband med auktorisationssystem och användarhantering kan operatörer direkt tilldela varje laddningsprocess till en viss användare och utfärda en faktura i enlighet därmed.Användarhantering
Användare med laddningsrättighet är registrerade i wallbe Cloud. Med hjälp av smartphone-appen kan de sedan använda laddningsinställningen och laddningstjänsten som anges för dem i systemet. Användarhanteringsfunktionen är särskilt lämplig för offentliga områden, företagens bilparker och kundparker. Förutom den grundläggande auktoriserings funktionen via app erbjuder RFID-förfarandet ett antal fördelar för frigöringshantering och individuell redovisning.Smartphone webapp
wallbe webapp ger ett brett utbud av funktioner som gör laddningen bekvämare. Dessa inkluderar tillägg av förbetalda kort via PayPal eller kreditkort, auktorisering och frisläppande av laddpunkter, realtidsinformation om laddningsprocessen och beloppet av kWh som belastas och kostnaderna. En integrerad karta som visar en överblick över alla tillgängliga laddstationer tillhandahålls även via Google Maps. Du kan använda navigeringsfunktionerna för att hitta vägbeskrivning till närmaste lediga laddningsstation.Servicemodul
I wallbe Cloud har du möjlighet att lösa 95% av de vanligaste felen som kan uppstå vid laddning av en elbil. Man kan frigöra kontakten, kolla spänningen till laddstationen och nollställa nätverket vid problem. Detta är en avgörande funktion vid större laddparker behöver så att en tekniker inte ska behöva åka ut vid varje problem utan det enkelt kan åtgärdas i servicemodulen.