Back end & Betalning

Det ska vara enkelt - både att ta betalt och övervaka sin laddpark

Plugsurfing är en betalväxel som hanterar betalningar på ett enkelt och smidigt sätt. Framförallt ska det vara lätt för användaren, personen som kommer och laddar sin bil, att betala för sin laddning samt för administratören att följa utvecklingen på antalet laddade timmar.

Använd wallbe Clouds onlineportal för att styra och övervaka dina laddningsstationer. Systemet är också lämpligt för användaradministration, så det kan användas för ett brett utbud av olika applikationer och affärsmodeller.